Отказ от отговорност на уебсайта

Условия за ползване

 • Съдържанието на страниците на този уебсайт е създадено за маркетингови цели и трябва да се използва само за обща информация. Съдържанието подлежи на промяна без предизвестие.
 • Използването от ваша страна на информация или материали на този уебсайт е изцяло на ваш собствен риск, за което ние не носим отговорност. Ваша лична отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.
 • Този уебсайт съдържа материал, който е собственост или е лицензиран за нас. Този материал включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, външния вид и графиките. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторски права, което е част от тези условия.
 • От време на време този уебсайт може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство за предоставяне на допълнителна информация. Те не означават, че ние одобряваме уебсайта(ите). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове.

комуникации

Може да се свържем с вас относно бъдещи оферти и промоции във Fozzi’s, които може да представляват интерес за вас. Въпреки това, ние няма да споделяме вашите данни за контакт с трети страни. Можете да се откажете по всяко време.

Политика за поверителност

Fozzi’s се ангажира да гарантира, че вашата поверителност е защитена. Ако ви помолим да предоставите определена информация, чрез която можете да бъдете идентифицирани, когато използвате този уебсайт, тогава можете да бъдете сигурни, че той ще бъде използван само в съответствие с тази декларация за поверителност.

Това, което събираме
Можем да събираме следната информация:

 • Име и длъжност
 • Информация за контакт, включително имейл адрес.
 • Демографска информация като пощенски код, предпочитания и интереси.
 • Друга информация, свързана с проучвания на клиенти и/или услуги.

Какво правим с информацията, която събираме

Ние се нуждаем от тази информация, за да разберем вашите нужди и да ви предоставим по-добро обслужване, и по-специално поради следните причини:

 • Вътрешно водене на записи.
 • Можем да използваме информацията, за да подобрим нашите услуги.
 • Можем да използваме информацията, за да персонализираме уебсайта според вашите интереси.

Сигурност

Ние се ангажираме да гарантираме, че вашата информация е защитена. За да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване, ние сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита и защита на информацията, която събираме онлайн.

Условия за ползване

Добре дошли в нашия уебсайт. Ако продължите да разглеждате и използвате този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани със следните правила и условия за използване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат отношенията между вас и Fozzi’s във връзка с този уебсайт.

Термините Компанията или „нас“ или „ние“ или „нашите“ се отнасят до собственика на уебсайта. Терминът „вие“ се отнася до потребителя или зрителя на нашия уебсайт.

Използването на този уебсайт е предмет на следните условия за ползване:

Съдържанието на страниците на този уебсайт е само за ваша обща информация и употреба. Подлежи на промяна без предизвестие.

Нито ние, нито трети страни не предоставяме никаква гаранция или гаранция относно точността, навременността, изпълнението, пълнотата или пригодността на информацията и материалите, открити или предлагани на този уебсайт за конкретна цел. Вие потвърждавате, че такава информация и материали може да съдържат неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорност за всякакви такива неточности или грешки до максималната степен, разрешена от закона.

Използването от ваша страна на информация или материали на този уебсайт е изцяло на ваш собствен риск, за което ние не носим отговорност. Ваша лична отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.

Този уебсайт съдържа материал, който е собственост или е лицензиран за нас. Този материал може да включва, но не се ограничава до дизайна, оформлението, външния вид, външния вид и графиките. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторски права, което е част от тези условия.

Всички търговски марки, възпроизвеждани в този уебсайт, които не са собственост или лицензирани за оператора, са признати на уебсайта.

Неразрешеното използване на този уебсайт може да доведе до иск за обезщетение и/или да бъде престъпление.

От време на време този уебсайт може да включва и връзки към други уебсайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство за предоставяне на допълнителна информация. Те не означават, че ние одобряваме уебсайта(ите). Ние не носим отговорност за съдържанието на свързаните уебсайтове.

Използването от ваша страна на този уебсайт и всеки спор, произтичащ от такова използване на уебсайта, е предмет на законите и юрисдикцията на Република Южна Африка.

Закон за защита на личната информация (POPIA)

Законът за защита на личната информация (POPIA) влиза в сила от 1 юли 2021 г. Този закон за поверителност на данните е предназначен да защити вашата лична информация.

Fozzi’s е напълно съвместим с POPIA. Ако сте щастливи да продължите да получавате информация от нас под формата на имейли, мерки за директен маркетинг и информация за нашите продукти, с нетърпение очакваме да поддържаме връзка.

Ако не желаете да продължите да получавате маркетингови материали от Fozzi’s, можете да се откажете от комуникацията, като отговорите „Моля, спрете по-нататъшната комуникация“ на или се отпишете за някой от имейлите, изпратени до вас от нашия маркетингов екип.

Можете да се регистрирате отново по всяко време в бъдеще!

Ако не се откажете от получаването на маркетингови материали от Fozzi’s, вие се съгласявате да продължите да получавате нашите маркетингови материали.

За повече информация относно POPIA, моля, посетете https://popia.co.za